Įvadinis susitikimas

Balandžio 12-13 d., 2017 m.
Klaipėda, Lietuva

Įvadinis GISEDU projekto susitikimas vyko Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Susitikimo metu Projekto partneriai aptarė tokias temas, kaip: Projekto tikslai, laukiami rezultatai, svarbiausios Projekto datos bei terminai. Susitikimo metu buvo aptartos bei patvirtintos Projekto jungtinės kokybės bei administravimo grupių sudėtys bei šių grupių įsteigimas.

ArcGIS kursus buvo nuspręsta organizuoti Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakultete. Mokymuose dalyvaus 20 KVK technologijų fakulteto dėstytojų (iš geodezijos, statybų, kraštovaizdžio dizaino, transporto logistikos, elektros ir automatikos inžinerijos, turizmo administravimo katedrų) bei 4 dėstytojai iš LLU. Mokymus planuojama įgyvendinti 2017 m. spalio 26-27 d.

Bentley mokymai vyks LLU universitete. Juose dalyvaus 20 dėstytojų iš LLU bei 4 dėstytojai iš KVK. Mokymai vyks 2017 m. rugsėjo 20-22 d.

You may also like...

Neįgaliojo režimas