Projekta sākuma sanāksme (Kick-Off Meeting)

12. – 13. aprīlis 2017
Klaipēda, Lietuva

Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātē notika GISEDU projekta sākuma sanāksme. Sanāksmes laikā projekta partneri pārrunāja tādas tēmas, kā projekta uzdevumi, mērķi, sagaidāmie rezultāti, projekta galvenie datumi un termiņi. Tika apspriests Kvalitātes kontroles grupas un Projekta vadības grupas sastāvs un sanāksmes laikā tika izveidotas abas grupas.

Tika nolemts organizēt ArcGIS kursus Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes Tehnoloģiju fakultātē. 20 KVK lektori no Tehnoloģiju fakultātes (no ģeodēzijas, būvniecības, ainavu dizaina, transporta loģistikas tehnoloģiju, elektrotehnikas un automatizācijas inženierijas, tūrisma administrācijas katedras) un 4 LLU pasniedzēji apmeklēs šos kursus. Kursi notiks 2017. gada 26.-27. oktobrī.

Bentley kursi tiks organizēti LLU. Šos kursus apmeklēs 20 docētāji no LLU un 4 KVK pasniedzēji. Kursi notiks 2017. gada 20.-22. septembrī.

You may also like...

Accessibility