Ekspertu apmācība Valensijas Politehniskajā universitātē

2017. gada 18.- 24. maijs
Valensija, Spānija

8 ekspertu grupa (4 no Lietuvas un 4 no Latvijas) apmeklēja Valensijas Politehnisko universitāti (UPV). Vizītes galvenais mērķis bija dalīties pieredzē ar UPV ģeoinformācijas apmācības speciālistiem. Valensijas Politehniskajā universitātē ģeoinformācijas apmācības izmanto dažādās studiju programmās: ģeomātika un mērniecības inženierziātnes, loģistika, meža un vides inženierzinātnes, lauksaimniecības inženierzinātnes u.c. Tādejādi UPV mācībspēki ir pieredzējuši šajā jomā un varēja sniegt projekta ekspertiem ļoti vērtīgas zināšanas.
Apmācību ilgums bija 5 dienas: divas dienas tika veltītas, lai dalītos pieredzē ar vietējiem skolotājiem un pasniedzējiem, un atlikušās 3 dienas noritēja apmācība “GI problēmu risinājumi dažādās studiju programmās”.

You may also like...

Accessibility