Fotogrāfijas

Fotoattēli par gaidāmajām apmācībām septembrī:

Apmācība Valensijas Politehniskajā universitātē:

Accessibility