Mērķis

  • Skolotāji iegūs jaunas prasmes strādāt ar ĢN sistēmām un paaugstinās viņu kvalifikāciju. Reģionā tiks izveidoti divi kopīgi ĢIS mācību centri, un vispārējās izglītības programmās piedalīsies vairāk nekā divi simti mērķa grupu;
  • projekts būs ļoti nozīmīgs un noderīgs studentiem, darbiniekiem, biznesa organizācijām, kā arī vietējām kopienām;
  • projekta īstenošana kopā ar ārvalstu partneriem palīdzēs sasniegt vēlamos rezultātus, dalīties labākajā praksē, kā arī izplatīt vairāk informācijas par projekta īstenošanu;
  • mērķtiecīga apmācība ļaus Latvijas un Lietuvas studentiem iegūt vislabāko pieredzi un palielināt viņu nodarbinātības iespējas. Projekta partneri organizēs kopīgas apmācības, seminārus un darbseminārus;
  • projekta rezultāti mudinās projektā iesaistīto reģionu iedzīvotājus sasniegt kopējos izglītības, apmācības un pētījumu mērķus.
Accessibility