Partneri

Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitāte

https://www.kvk.lt/en/

Tā ir trešā lielākā lietišķo zinātņu universitāte Lietuvā, ar spēcīgu akadēmisko reputāciju. KVK sākotnējais mērķis ir nodrošināt augstu kvalitāti akadēmiskajām mācībām un pētniecības ieistādēm. KVK koncentrējas uz studiju programmām, kuru rezultātā tiek iegūta kāda profesija. KVK absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu. Pētījumi ir orientēti uz praksi; studenti spēj sekmīgi izmantot savas zināšanas reālā darba vidē.

Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitāti veido trīs fakultātes: Biznesa, Tehnoloģiju un Veselības zinātnes. Šeit tiek veikti dažādi zinātniskie pētījumi, kā arī dažādi projekti un konsultatīvās darbības. Tiek administrēti arī daudzi līgumdarbu pētījumi tehnoloģiju, biomedicīnas, fizisko, sociālo, humanitāro zinātņu jomās.

Biznesa fakultāte piedāvā studiju programmas Tūrisma administrācijā, Biznesa vadībā, Finansēšanā, Grāmatvedībā, Iestāžu pārvaldē, Loģistikas vadīšanā, Veselības aprūpes vadībā, kā arī pirmsskolas pedagoģijā. Tur studē 899 studenti.

Tehnoloģiju fakultāte piedāvā programmas dažādās tehniskās profesijās, tādās kā Informātika, Informātikas inženierija, Pārtikas tehnoloģija, Ģeodēzija, Elektriskā un automātiskā inženierija, Mašīnbūve, Būvniecība, Transporta loģistikas inženierija un Automašīnu transporta inženierija. Šajā fakultātē ir 1042 studenti.

Veselības zinātņu fakultātē studenti var izvēlēties Vispārējās aprūpes, Fizioterapijas, Zobu higiēnas, Zobārstniecības palīdzības, Dietoloģijas, Skaistumterapijas, kā arī Sociālā darba studijas. Šajā fakultātē ir 1055 studenti.

2016. gada 1. septembrī tika izveidots Rietavas studiju centrs, kurā tiek nodrošinātas sociālo un tehnoloģisko zinātņu studiju programmas: Elektriskā un automātiskā inženierija, Automobiļu tehniskā apkope, Ģeodēzija, Agrovides tehnoloģijas, Informātikas inženierija, Ornamentālā apzaļumošana, Grāmatvedība un uzņēmējdarbības vadība. Šeit ir 194 studenti.

KVK ir četri uzņēmējdarbības prakses mācību uzņēmumi (BPLE), kur var simulēt Biznesa uzņēmuma darbību. BPLE ir četras tipiskas nodaļas: personāls, pirkšana, pārdošana un mārketings, finanses un grāmatvedība. Viss ir “reāls” BPLE (finanšu dokumenti, līgumi, nodokļu tarifi, tiesību aktu piemērošana, valūtas maiņas kursi uc).

KVK ir aprīkots ar modernām laboratorijām, bibliotēkām un citām iekārtām.

Institūcijas sadarbojas ar apmēram 200 izglītības iestādēm dažādās valstīs. Tai ir Erasmus universitātes harta un tā ir aktīvs ERASMUS + dalībnieks.

Accessibility