Partnerių susitikimas Klaipėdoje

Sausio 30 – 31 d., 2018 m. Partneriai susitiks (2018 m. Sausio 30 d. – 31 d.) Klaipėdoje, Lietuvoje, kad aptartų antrojo ataskaitinio laikotarpio eigą, projekto pakeitimus ir kitus klausimus. Bus aptartas Jungtinis GIS...

2-asis tarptautinis partnerių susitikimas Latvijoje

Gruodžio 6 – 8 d., 2017 m. Jelgavoje, Latvijoje vyks 2-asis projekto susitikimas, kurį organizuoja Projekto partneris Latvijoje (LLU). Susitikimo tikslai: apibendrinti 1-ojo ataskaitinio laikotarpio rezultatus, suplanuoti kito etapo veiklą, susitarti dėl mokymų „Vadovo“...

ArcGIS mokymai

Spalio 26 – 27 d., 2017 m. Klaipėda, Lietuva Mokymus įgyvendino Hnit-Baltic ekspertai. 20 KVK ir 4 LLU dėstytojai išmoko, kaip su ArcGIS sukurti ir valdyti duomenis, žemėlapius, analitinius modelius. Hnit-Baltic ekspertai parodė, kaip...

Bentley MicroStation mokymai

Rugsėjo 20-22 d., 2017 m. Ryga, Latvija Bentley programinės įrangos tiekėjai įgyvendino mokymus 20 LLU ir 4 KVK dėstytojams. Mokymų metu dėstytojai išmoko naudoti 3D įrangius bei piešimo technikas naudojantis CAD programine įranga, kurią...

Pasidalijimo gerąja patirtimi renginys Jelgavoje, Latvijoje

Birželio 29-30 d., 2017 m. Jelgava, Latvija Po vizito į Valensijos politechnikos universitetą (PUV), projekto ekspertai įgyvendino 2 d. mokymus savo kolegoms dėstytojams, kurių metu pasidalijo įgytomis žiniomis bei patirtimi. Pagrindinės mokymų temos: PUV...

Pasidalijimo gerąja patirtimi renginys Klaipėdoje, Lietuvoje

Birželio 27-28 d., 2017 m. Klaipėda, Lietuva Po vizito į Valensijos politechnikos universitetą (PUV), projekto ekspertai įgyvendino 2 d. mokymus savo kolegoms dėstytojams, kurių metu pasidalijo įgytomis žiniomis bei patirtimi. Pagrindinės mokymų temos: PUV...

Ekspertų mokymai Valensijos politechnikos universitete

Gegužės 18-24 d., 2017 m. Valensija, Ispanija 8 ekspertų grupė (4 iš Lietuvos bei 4 iš Latvijos) vyko į Valensijos politechnikos universitetą (PUV). Pagrindinis šio vizito tikslas buvo pasidalinti patirtimi su GI dėstančiais PUV...

Įvadinis susitikimas

Balandžio 12-13 d., 2017 m. Klaipėda, Lietuva Įvadinis GISEDU projekto susitikimas vyko Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Susitikimo metu Projekto partneriai aptarė tokias temas, kaip: Projekto tikslai, laukiami rezultatai, svarbiausios Projekto datos bei terminai. Susitikimo metu...

Neįgaliojo režimas