Kas yra GISEDU

Kas yra GISEDU?

Šiandien nė vienas specialistas ar verslo organizacija (susijusi su aplinka) negali ignoruoti GIS galimybių svarbos profesionalaus proceso planavime, valdyme ir įgyvendinimo veiklų stebėjime. Netolimoje ateityje GI sistemų pajėgumai ir įtaka tik didės: techninių priemonių tobulėjimas leis pirmiausia didinti sukauptų ir įgytų erdvinių duomenų apimtis ir jų kokybę. Specialistai ir darbuotojai be GIS žinių ir turimų duomenų panaudojimo gebėjimų nebus konkurencingi darbo rinkoje.

Todėl šiuo projektu siekiama padidinti įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos mobilumą, plėtoti naujas GIS kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius regione ir pagerinti Jungtines GI švietimo paslaugas ir mokymus. Specialistai, turintys geresnius GIS darbo įgūdžius Programos regione, pagerins savo konkurencingumą. Regionas taps patrauklia vieta dirbti ir įsikurti darbingo amžiaus žmonėms.

Projektas duos šiuos rezultatus: mokytojai (dėstytojai) padidins savo kvalifikaciją naudodamiesi naujausiomis GI žiniomis, regione bus įkurti du bendro naudojimo GI kompetencijų centrai ir apie du šimtus tikslinės grupės dalyvių dalyvaus bendruose mokymuose. Projektas bus labai reikšmingas ir naudingas studentams, darbuotojams, verslo organizacijoms, o taip pat vietos bendruomenėms.

Šis projektas yra tarpvalstybinis, nes toks būdas yra ekonomiškiausias ir efektyviausias. Projekto įgyvendinmas su užsienio partneriais padės gauti patikimus rezultatus, dalintis gerąja patirtimi, tai padės plačiau skleisti informaciją apie projekto rezultatus. Tikslingas mokymąsis abiejose šalyse leis studentams gauti geriausią patirtį ir padidins įsidarbinimo galimybes.

Projekto partneriai organizuos Jungtinius mokymus, seminarus ir praktinius užsiėmimus. Projekto rezultatai sujungs regiono žmones bendriems mokymo ir mokslinių tyrimų tikslams.

Neįgaliojo režimas