Partneriai

Klaipėdos valstybinė kolegija

https://www.kvk.lt/lt/

Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) yra trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti stiprią ir profesionalią akademinę bendruomenę. Pagrindinis Kolegijos tikslas yra užtikrinti aukštos kokybės akademines mokymo ir mokslinių tyrimų galimybes. Didžiausias Kolegijos dėmesys skiriamas studijų programų profesionalumui ir praktinei veiklai.

Kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Studijos yra orientuotos į praktiką, kad absolventai galėtų sėkmingai taikyti žinias realioje darbo aplinkoje.

Kolegija susideda iš trijų fakultetų – Socialinių mokslų fakulteto, Technologijų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto. Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi įvairūs projektai, mokymai ir konsultacijos. Užsakomieji moksliniai tyrimai vykdomi technologijų, biomedicinos, meno, fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.

Kolegijos padaliniai:

 

Latvijos žemės ūkio universitetas

http://www.llu.lv/en

Latvijos žemės ūkio universitetas yra Latvijos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų institucija, kurioje įgyvendinami moksliniai tyrimai, akademinės ir profesinės studijų programos.

Pagrindinis Universiteto tikslas – sukurti intelektinį potencialą taip prisidedant prie tvarios Latvijos bei jos kaimiškųjų vietovių plėtros, ypač, siekiant tapti moderniu, atpažįstamu tarptautinėje erdvėje, prestižiniu universitetu, kuris aktyviai integruojasi į Europos Sąjungos aukštojo mokslo ir studijų erdvę.

Universiteto istorija siekia 1863 metus, kai Žemės Ūkio departamentas įsteigė Rygos politechnikumą.

Universiteto padaliniai:

Neįgaliojo režimas