Partnerių susitikimas Klaipėdoje

Sausio 30 – 31 d., 2018 m.
Partneriai susitiks (2018 m. Sausio 30 d. – 31 d.) Klaipėdoje, Lietuvoje, kad aptartų antrojo ataskaitinio laikotarpio eigą, projekto pakeitimus ir kitus klausimus. Bus aptartas Jungtinis GIS mokymas, paskirtos būsimų mokymų datos, bus aptariama mokymo kursų struktūra, judumo problemos ir kitos temos.

You may also like...

Neįgaliojo režimas