Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitāte meklē jaunus augstumus ĢIS inovāciju un bezpilota lidaparātu izmantošanas jomā

14 februārī Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes Tehnoloģiju fakultātē notika projekta GISEDU konference, kuras laikā tika prezentētas iegādātās iekārtas un to iespējas. Projekts „Kopīgas GI izglītības izveide darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU, Nr. LLI-206)”,...

ArcGIS apmācības Klaipēdā

26. – 27. oktobris, 2017 Klaipēda, Lietuva Apmācības nodrošināja Hnit-Baltic eksperti. 20 KVK un 4 LLU pasniedzēji uzzināja, kā ar ArcGIS izveidot un pārvaldīt datus, kartes un analītiskos modeļus. Hnit-Baltic eksperti parādīja, kā orientēties...

Apmācību kurss: Bentley MicroStation mācīšana

2017. gada 20. – 22. septembris Rīga, Latvija Bentley programmatūras izplatītāji nodrošināja apmācību 20 LLU un 4 KVK pasniedzējiem. Apmācības laikā pasniedzēji uzzināja, kā izmantot 3D instrumentus un zīmēšanas paņēmienus Bentley MicroStation programmatūrā. Pasniedzēji...

Labās pieredzes apmaiņas pasākums Jelgavā, Latvijā

2017. gada 29. – 30. jūnijs Jelgava, Latvija Pēc vizītes UPV eksperti nodrošināja 2 dienu mācības saviem kolēģiem, lai dalītos pieredzē. Galvenie mācību kursa temati: UPV pasniedzēju pieredze ar ArcGIS un CARTO programmatūru, datu...

Labās pieredzes apmaiņas pasākums Klaipēdā, Lietuvā

2017. gada 27. – 28. jūnijs Klaipēda, Lietuva Pēc vizītes UPV eksperti nodrošināja 2 dienu mācības saviem kolēģiem, lai dalītos pieredzē. Galvenie mācību kursa temati: UPV pasniedzēju pieredze ar ArcGIS un CARTO programmatūru, datu...

Ekspertu apmācība Valensijas Politehniskajā universitātē

2017. gada 18.- 24. maijs Valensija, Spānija 8 ekspertu grupa (4 no Lietuvas un 4 no Latvijas) apmeklēja Valensijas Politehnisko universitāti (UPV). Vizītes galvenais mērķis bija dalīties pieredzē ar UPV ģeoinformācijas apmācības speciālistiem. Valensijas...

Projekta sākuma sanāksme (Kick-Off Meeting)

12. – 13. aprīlis 2017 Klaipēda, Lietuva Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātē notika GISEDU projekta sākuma sanāksme. Sanāksmes laikā projekta partneri pārrunāja tādas tēmas, kā projekta uzdevumi, mērķi, sagaidāmie rezultāti, projekta galvenie datumi un...

Accessibility