Informācija

Kas ir GISEDU: http://gisedu.eu/kas-yra-gisedu/

Projekta rezultāti un ieguvumi koledžai: http://gisedu.eu/project-rezultatai-ir-use-college/

Kontaktinformācija: http://gisedu.eu/kontakti/

Accessibility