Vietinis viešinimo renginys

Vietos viešinimo renginys vyks 2018 m. kovo 20 d. 10:00 val. 206 aud. Bijūnų g. 10, Klaipėda.

Renginio temos:

  • Projekto pristatymas (tikslai, uždaviniai, rezultatai, pasiekimai ir kt.)
  • Verslo atstovų ir projekto dalyvių pristatymai: GIS naudojimo privalumai ir ateities galimybės
  • GIS kompetencijų centro atidarymas
  • Diskusijos

You may also like...

Neįgaliojo režimas